ما بیزینس و فعالیت‌های اقتصادی شما را به بهترین شکل ممکن به مخاطبان خود در سراسر جهان معرفی می‌کنیم. در پلتفرم بین المللی فارسی وان دو جایگاه اختصاصی ،برای درج بنر تبلیغاتی شما ، در اسلایدر صفحه ی اول درنظر گرفته شده است.این دوجایگاه ویژه با لیبل و عنوان اسپانسر به این اشاره دارد که شما حامی مالی مجموعه فارسی وان هستید.