پلتفرم بین المللی فارسی وان بستری است علمی _فرهنگی_اجتماعی،متاثراز تلاش و کوشش تیم تولید محتوا ،نویسندگان ،گویندگان ،طراحان و سایر دست اندرکاران، که با ارائه ی موضوعات و مطالب متنوع در جهت رشد فرهنگی، ارتقای علمی و آموزش مخاطبان تلاش می‌کند. گستردگی و پویایی چنین مجموعه ای با مشارکت و همکاری افراد فرهیخته ،هنرمند و باتجربه دوچندان شده و تنوع دیدگاه ها و موضوعات منتشر شده می‌تواند به جذب هرچه بیشتر مخاطبان فارسی زبان باهر دیدگاه و عقیده ودر هرسنی کمک کند.

مجموعه ی فارسی وان از شمافارسی زبان عزیز دعوت به همکاری و تبادل اطلاعات، تجربیات و تراوشات ذهنی ،برای تولیدمحتوای بهتر و بیشتر با موضوعات دلخواه و منتخب درچهارچوب استاندارهای مشخص شده ی این پلتفرم می‌نماید. دراین بخش فضایی اختصاصی برای شما همکار عزیز(نویسنده،عکاس،بلاگرو خبرنگار و .....)در نظر گرفته شده است تا در آن بتوانید محتواو آثار خود را(بانام و مشخصات خود )با سایر فارسی زبانان در همه ی نقاط جهان به اشتراک گذاشته و از گستردگی پهنه ی این شبکه ی ارتباطی بهره‌مند شوید . بیایید سهمی در هرچه شکوفاتر شدن فرهنگ و تاریخ زبان فارسی در این شبکه ی اجتماعی داشته باشیم.