نیروی ‌انسانی متخصص، یکی از نیازهای مبرم و دائمی کشورهای صنعتی و بازارکار آنهاست. با توجه به رشد منفی جمعیت در برخی از کشورهای اروپایی و فقدان نیروی کاری متخصص و با تجربه در آنها، سیاست های جدیدی برای جذب متخصصین خارجی از طرف دولت های مربوطه وضع شده که مهاجرت و ورود مهاجرین کاری را به این جوامع آسانتر ساخته و شانس دریافت اقامت دائم را یرای آنها میسر می سازد.

گستردگی شبکه ی ارتباطی پلتفرم فارسی۱ در کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، اتریش و سوئیس، و همچنین همکاری مشترک این شبکه با موسسات کاریابی در سایر کشورها، موقعیتی استثنایی برای علاقمندان فراهم آورده تا از بهترین جاب آفرها و پیشنهادهای شغلی موجود در بازارهای جهانی استفاده نمایند. با تیم جاب آفر فارسی ۱، از راه دانش و تجربه و با موقعیتی بهتر مهاجرت کنید.