آگاهی از نوسانات بازار و جهان اقتصاد از مهمترین الزامات شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی صاحب کسب و کار میباشد. ارتباط و شبکه سازی بین بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تجاری، مورد نظر پلتفرم بین المللی فارسی وان بوده و دراین راستا تلاش براین است تا در حد توان نقشی مهم در ساخت این پل ارتباطی بین بخش های مختلف تجاری صنعتی ،اقتصادی داشته باشد .در این بخش همچنین به معرفی و بررسی پروژه ها و طرح های اقتصادی و تجاری در داخل ایران و کشورهای خارجی می‌پردازیم .

از آنجایی که شفاف سازی و اشراف بر جزئیات هر پروژه ی مالی از نیازهای ضروری و جدایی ناپذیر برای هر فرد سرمایه گذار اعم از حقیقی و حقوقی میباشد ،در این بخش شمارا با سود آورترین و در عین حال مطمئن ترین طرح های سرمایه گذاری آشناخواهیم ساخت .تمامی طرح های پیشنهادی ما دراین پلتفرم پس از استعلام و بررسی به تائید بخش حقوقی پلتفرم بین المللی فارسی وان رسیده است تاشما سرمایه گذار گرامی بتوانید باخاطری آسوده به مشارکتی سود آور و مطمئن بپردازید.